Bestyrelsen

FORMAND
Flemming Pedersen
Send mail til:
Flemming Pedersen
Telefon: 29906206
BESTYRELSESMEDLEM
Jan Bemmann
bemmann@live.dk
42794609
KASSERER
Gitte Pedersen
gitte.s.p@hotmail.com
61105657
NÆSTFORMAND
Jesper Lassen
jesperbliklassen@gmail.com
40635590
SUPPLEANT
Søren Bay Larsen
sbaylarsen@outlook.dk
24871247
TURNERINGSLEDER
Heidi Wiendahl
heidi.wiendahl@mail.dk
20336272