Om Corona

627

Kære Alle.

Som i jo nok ved og har hørt er der igen kommet nye restriktioner og andre er blevet forlænget frem til d. 2. januar 2021. Dette har også betydning for vores lille klub.

P.t. må vi rettes os ind efter de retningslinjer som er blevet udsendt fra myndighederne, DIF, DDBU og Gribskov kommune. Da vores klub er under Vejby Idrætsforening og dennes bevilling som gør at vi kan sælge øl fra vores automater bliver vi nød til at rette ind efter hvad der er gældende i øjeblikket.

På grund af at Idrætsforeningen bliver betragtet som et serveringssted ( det er bevillingen træder i kraft her) skal klubben lukke kl. 22.00 og der må ikke sælges alkohol efter kl. 22.00 denne restriktion er gældende frem til i første omgang d. 2. januar 2021.

Derudover er der forsamlingsforbud på mere end 10 personer som er gældende til d. 25. november 2020. Det gør så at vi p.t. ikke må være mere en 10 personer i hvert lokale. Og man ikke må cirkulerer mellem lokalerne. Dette er en melding som myndighederne, DIF, DDBU og Gribskov kommune har meddelt. Dette kan i sig selv give nogle udfordringer når der skal købes øl og vand når man befinder sig i det store spille lokale. Så derfor må vi prøver på bedste måde at hjælpe hinanden.

Såfremt der befinder sig 10 personer i hvert lokale skal bestyrelsen anmodet om at man hvis man er i det lokale med skomar bordene benytter sig af toiletterne der ude ved opholdsrummet. Således at man ikke går ind i det store spille lokale. Og ligeledes at man fra det store spillelokale benytter sig af det toilet som er i dommeromklædningsrummet.

Det har desværre også indvirkning på afviklingen af holdkampe både ude og hjemme hvor nogle kampe kan bliver rykket til andre tidspunkter eller en anden spilledag. For følgende hold har det ikke nogen indvirkning på deres hjemmekampe – Elitedivisionen, 3. Division og Serie 2. Men vores Oldboys 1 og 2 som spiller onsdag formiddag har det betydning at begge hold ikke kan spille hjemme samtidig. Holdene skulle være blevet orienteret om dette af turneringslederen. Men alle hold på nær Elitedivisionen kan blive berørt af at skulle have rykket deres udekampe hvis deres modstander har flere hold der har hjemmebane samtidig. Holdene vil blive kontaktet af deres modstander hvis der er tale om at skulle flytte nogle kampe.

Alle cupper er på nuværende tidspunkt blevet aflyst, p.g.a.  forsamlingsforbuddet.

Vi vil løbende orienterer om hvordan vi skal forholde os når vi får nye retningslinjer og guidelines at arbejde ud fra.

Vedlagt er retningslinjer fra Gribskov Kommune og DIF/DDBU

Pas godt på jer selv og hinanden – vi må stå sammen hver for sig.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Vejby Billard Klub

Gitte Pedersen

Kasserer