Skomar makkerpot

34

Klubben afholde en åben skomar makkerpot i weekenden den 16. – 18. august 2019.
Tilmeldingen er åben for alle, man skal blot kontakte Flemming Erik Pedersen enten pr. telefon eller på e-mail.