Generalforsamling

19

Vejby Billard Klub
Indkalder til ordinær generalforsamling
Fredag d. 24. maj 2019 kl. 19.00
i klubbens lokaler
Sportsvej 4, 3210 Vejby
Dagsorden i følge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nye medlemmer er også velkomne, der kan ske indmeldelse på dagen.

Vel mødt
Bestyrelsen